Simsjön

Simsjön ligger på den södra delen av Billingen. Vid Simsjön finns tre badplatser.

  • Stora badviken
    (Bryggor, WC, kiosk, servering, minigolfbana)

  • Herrekvarn
    (Bryggor, WC)

  • Villeviken
    (Bryggor, WC, tillgänglighetsanpassad badramp, tillgänglighetsanpassad fikaplats)

 

Länkar