Bild från Billingebadet

Billingebadet

Billingebadet rustas upp inför sommaren 2018.

Vid upprustning av badet sker det med fokus på ytskikt och miljö. Ytskikt, våtgrupper och omklädningsrum kommer att renoveras.

Billingebadet erbjuder, utöver tre bassänger, även ytor som kan användas för andra aktiviteter såsom yoga och grillning. I direkt anslutning till badet kommer även viss förtäring att erbjudas. En upprustning gör badet till en attraktiv del av Billingens fritidsområde.