Delprojekt

Utvecklingen av Billingen genomförs i ett antal delprojekt.

Här kan du läsa mer om de olika delprojekten och vad som ingår i dem. Skövde kommun genomför projekten i samarbete med den upphandlade entreprenören, Peab AB.

Detaljplan

Det pågår också ett arbete för att ta fram en ny detaljplan för området, eftersom det krävs för att möjliggöra en del av de planerade förändringarna.

Du hittar mer information om detaljplanen på skovde.se, se rubriken "Detaljplan för Billingehus 2 m.fl.".